Seuraavassa Tiira-havaintojärjestelmään ilmoitetut mielenkiintoiset havainnot viimeisten kahden viikon ajalta.