Seuraavassa Tiira-havaintojärjestelmään ilmoitetut mielenkiintoiset havainnot kahdelta viimeiseltä päivältä.

Sivu päivitetty 19.11.2019 klo 0:18:04
18.11.
Peippo  Kemi Siikakangas 1 p, Ruokinnalla

17.11.
Isokoskelo  Kemi Rytikari - Veitsiluoto 1 n p
Teeri  Simo Karsikko, kalasatama 21 p, jäällä
Merikotka  Tornio Kukkola 1 juv nous
Varpushaukka  Kemi Nälli 1 k ad p, nappas keltasirkun
Hiiripöllö  Kemi Kiikeli 1 p
Mustapääkerttu  Tornio Karunki 1 k
Töyhtötiainen  Keminmaa Tuhkaoja, ruokinta 2 p
Töyhtötiainen  Simo Kirnuvaara/ruokinta 3 p
Töyhtötiainen  Kemi Rova, ruokinta 2 p, Toisella rengas oikeassa jalassa, toinen renkaaton
Puukiipijä  Simo Kirnuvaara/ruokinta 2 p
Keltasirkku  Kemi Nälli 36 p, ruokinalla

Lue lisää: Viimeaikaiset havainnot