Seuraavassa Tiira-havaintojärjestelmään ilmoitetut mielenkiintoiset havainnot kahdelta viimeiseltä päivältä.

Sivu päivitetty 21.1.2020 klo 0:18:04
20.1.
Varpushaukka  Kemi syväkangas 1 kiert
Pyrstötiainen  Tornio Puuluoto 7 kiert
Töyhtötiainen  Keminmaa Nuottijänkä, ruokinta 2 p

19.1.
Isokoskelo  Kemi Veitsiluoto, Rivinsalmi 1 n-puk p
Merikotka  Kemi Pieni-Räiskö 1 kiert
Merikotka  Tornio Raumo 1 S
Valkoselkätikka  Tornio Kiviranta, Aittaniemi 1 n
Valkoselkätikka  Tornio Kiviranta, Aittaniemi 1 n
Naakka  Tornio Pudas 64 p
Pikkuvarpunen  Kemi Torvinen 35 p
Peippo  Tornio Pudas 1 p
Vihervarpunen  Tornio Juhannussaari 1 ä
Urpiainen  Kemi Valkiakari 110 + kiert S
Tundraurpiainen  Kemi Valkiakari 1 p, urpiais parvessa

Lue lisää: Viimeaikaiset havainnot