Suomen 4. lintuatlas 2022–2025

Suomen neljäs lintuatlas on käynnissä. Atlashankkeessa selvitetään Suomen pesimälinnuston levinneisyys 10x10 kilometrin kokoisissa atlasruuduissa vuosina 2022–2025 ja sen toteuttavat yhteistyössä BirdLife Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus.

Lintuatlaksessa keskeisessä osassa ovat vapaaehtoiset lintuharrastajat, joiden ilmoittamien havaintojen perusteella voidaan tarkastella Suomen pesimälinnuston levinneisyyttä ja siinä tapahtuneita muutoksia.

Atlakseen voit tutustua seuraavien linkkien kautta.
www.birdlife.fi/lintuatlas   
www.lintuatlas.fi 
Osallistu lintuatlakseen! - YouTube 

Kemi-Tornion Lintuharrastajien atlasvastaavat ovat :

Jouko Kärkkäinen               p. 040 8276176
Raimo Koskenkorva           p. 040 8392190


Ohje pesimävarmuusindeksin käyttöön
Lintuatlas_Lajikohtaiset-ohjeet_v20220701
Lintuatlaksen ohjeet