Toimintamalli loukkaantuneiden lintujen hoidon järjestämiseksi (klikkaa otsaketta).


IBA, FINIBA ja MAALI

Ibalogo

Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA)

Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (Important Bird Areas, IBA) on BirdLife Internationalin hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Maailmasta on löydetty noin 10 000 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta, jotka ovat tärkeitä myös muulle luonnon monimuotoisuudelle. Alueista 6 sijaitsee Xenuksen alueella.

Kohteet:

Lisätietoja IBA-hankkeesta.

Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA)

nokikana tornio kaupunginlahti raimo koskenkorva 252012 20170518 1850329231

Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas FINIBA) -hankkeen tarkoituksena on kartoittaa kaikki maamme tärkeät lintualueet, säilyttää ne linnustolle soveliaina elinalueina sekä seurata niillä linnuston ja elinympäristön muutoksia. SYKEn ja BirdLifen lintuasiantuntijat ovat nimenneet 411 Suomen tärkeää lintualuetta (FINIBA-aluetta). Nämä lintualueet ovat luonnonsuojelun kannalta merkittäviä uhanalaisten, silmällä pidettävien ja kansainvälisen erityisvastuun lintulajien pesimis- tai kerääntymisalueita. Alueista 16 sijaitsee Xenuksen alueella.

Kohteet:

Lisätietoja FINIBA-hankkeesta.

Maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI)

Maalilogo

MAALI on BirdLife Suomen ja sen alueyhdistysten yhteisvoimin toteuttama hanke, jossa kartoitetaan ja nimetään Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI- alueet. Hanke on maakuntatason laajennus kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeiden alueiden kartoitushankkeille.

Lisätietoja MAALI-hankkeesta.