Sirri

Yhdistyksen jäsenlehti Sirri ilmestyy kerran vuodessa noin 60-sivuisena vuosijulkaisuna. Lehden perustan muodostaa yhdistyksen havaintotoimikunnalle lähetetyistä lintuhavainnoista koottu tuore havaintokatsaus. Lisäksi julkaistaan matkakertomuksia, alueellisia linnustoselvityksiä, haastatteluja, tutkimusraportteja, lyhyitä tiedonantoja ym. Jos haluat tarjota lehteen kirjoituksiasi tai kuviasi tai haluat esittää sisältöä koskevia toiveita, ota yhteyttä toimitukseen.

Sirri 2022, 47. vsk. Tästä portaaliin

Sirri