Seuraavassa Tiira-havaintojärjestelmään ilmoitetut mielenkiintoiset havainnot kahdelta viimeiseltä päivältä.

Sivu päivitetty 1.4.2020 klo 10:18:05
1.4.
Merikotka  Kemi Sauvosaari 1 kiert

31.3.
Isokoskelo  Tornio Kuljunkorva 1 k p
Merikotka  Tornio Raumonjärvi 2 p, Kiertelivät Hakaniityn yllä.
Varpushaukka  Tornio Raumo 1 kiert
Varpushaukka  Tornio Juhannussaari 1 kiert
Varpushaukka  Kemi Karjalahti 1 kiert
Sepelkyyhky  Kemi Nälli 15 p, ruokinnalla
Kiuru  Tervola Loue 3 Valtatien reunassa pälvipaikoissa
Mustarastas  Kemi Nälli 2 k p, ruokinnalla
Mustarastas  Kemi Väinölä 1 Lintulaudan alapuolella syömässä
Mustarastas  Tornio Kirkonmäki 2 k p, Ruokinnalla.
Sinitiainen  Kemi Nälli 11 p, ruokinnalla
Isolepinkäinen  Tornio Pruikkosenpää, Heinäketo 1
Kottarainen  Tervola Loue 2 Valtatien reunassa pälvipaikoissa
Peippo  Kemi Siikakangas 5 k jp p
Peippo  Kemi Nälli 1 k jp p, ruokinnalla
Peippo  Tornio Alaraumo 2 k kiert
Urpiainen  Kemi Torvinen 76 p, lumipyryssä ruokinnalla
Tundraurpiainen  Kemi Nälli 2 p, ruokinnalla

Lue lisää: Viimeaikaiset havainnot