Toimihenkilöt menneinä vuosina

VuosiPuheenjohtajaVarapuheenjohtajaSihteeriHallitusRahastonhoitajaSirrin päätoimittaja
1976-----Raimo Koskenkorva
1977Juhani JaakkolaAlpo ParttimaaTeuvo PikkarainenLeila Halttunen
Ari Hinttu
Raimo Koskenkorva
Esko Nenola
Pentti Rauhala
Raimo KoskenkorvaJuhani Jaakkola
1978Juhani JaakkolaAri HinttuHannu TakaloHeikki Juntti
Raimo Koskenkorva
Esko Nenola
Teuvo Pikkarainen
Pentti Rauhala
Raimo KoskenkorvaJuhani Jaakkola
1979Juhani JaakkolaKari KuureAri HinttuRaimo Koskenkorva
Risto Mattila
Esko Nenola
Teuvo Pikkarainen
Pentti Rauhala
Raimo KoskenkorvaJuhani Jaakkola
1980Juhani JaakkolaKari KuureEsa HuhtaKimmo Kehusmaa
Raimo Koskenkorva
Pentti Rauhala
Jukka Soppela
Heli Torvela
Raimo KoskenkorvaJuhani Jaakkola
1981Juhani JaakkolaKari KuureEsa HuhtaOlavi Heikkuri
Juhani Juntti
Raimo Koskenkorva
Esko Nenola
Pentti Rauhala
Juhani JaakkolaJuhani Jaakkola
1982Kari KuurePentti RauhalaRaimo KoskenkorvaOlavi Heikkuri
Juhani Jaakkola
Jouko Kärkkäinen
Jan Nyman
Eero Salo-oja
Juhani JaakkolaJuhani Jaakkola
1983Juhani JaakkolaPentti RauhalaOlavi HeikkuriMikko Eräpuro
Raimo Koskenkorva
Jouko Kärkkäinen
Jan Nyman
Hannu Takalo
Raimo KoskenkorvaJuhani Jaakkola
1984Esa HuhtaPentti RauhalaOlavi HeikkuriTuomas Herva
Markku Juntti
Kimmo Kerttula
Raimo Koskenkorva
Jouko Kärkkäinen
Raimo KoskenkorvaEsa Huhta
1985Esa HuhtaPentti RauhalaOlavi HeikkuriTuomas Herva
Timo Julkunen
Markku Juntti
Raimo Koskenkorva
Jouko Kärkkäinen
Raimo KoskenkorvaEsa Huhta
1986Pentti RauhalaOlavi HeikkuriOlavi HeikkuriJukka Forsman
Tuomas Herva
Timo Julkunen
Markku Juntti
Raimo Koskenkorva
Raimo KoskenkorvaPentti Rauhala
1987Pentti RauhalaJouko LehtoOlavi HeikkuriJukka Forsman
Markku Juntti
Raimo Koskenkorva
Kimmo Soppela
Pekka Suopajärvi
Raimo KoskenkorvaJouko Lehto
1988Olavi HeikkuriJuha YlimaunuJouko LehtoJukka Forsman
Juhani Jaakkola
Markku Juntti
Raimo Koskenkorva
Pentti Rauhala
Raimo KoskenkorvaJouko Lehto
1989Olavi HeikkuriJuha YlimaunuJouko LehtoJukka Forsman
Markku Juntti
Raimo Koskenkorva
Kari Oittinen
Pentti Rauhala
Raimo KoskenkorvaJouko Lehto
1990Jouko LehtoJuha YlimaunuJouko KärkkäinenJuhani Jaakkola
Kari Oittinen
Pentti Rauhala
Matti Suopajärvi
Petri Suorsa
Raimo KoskenkorvaOlavi Heikkuri
Juhani Jaakkola
1991Jouko KärkkäinenPentti RauhalaPekka SuopajärviMika Ahonen
Jouko Lehto
Kari Oittinen
Matti Suopajärvi
Petri Suorsa
Raimo KoskenkorvaOlavi Heikkuri
1992Jouko KärkkäinenKari OittinenPekka SuopajärviJouko Lehto
Teuvo Pikkarainen
Pentti Rauhala
Matti Suopajärvi
Petri Suorsa
Raimo KoskenkorvaOlavi Heikkuri
1993Jouko KärkkäinenKari OittinenPetri SuorsaOlavi Heikkuri
Pentti Rauhala
Matti Suopajärvi
Pekka Suopajärvi
Jouni Ylipekkala
Raimo KoskenkorvaJouko Lehto
1994Jouko KärkkäinenKari OittinenPetri SuorsaJuha Koskenkorva
Pentti Rauhala
Hannu Sankila
Matti Suopajärvi
Jouni Ylipekkala
Raimo KoskenkorvaJouko Lehto
1995Juhani JaakkolaJouko KärkkäinenJari RajanenTuomo Karplund
Juha Koskenkorva
Matti Suopajärvi
Petri Suorsa
Jouni Ylipekkala
Raimo KoskenkorvaPekka Suopajärvi
1996Kari OittinenJouni YlipekkalaTuomo KarplundJuhani Jaakkola
Juha Koskenkorva
Jouko Kärkkäinen
Jari Rajanen
Pentti Rauhala
Matti Suopajärvi
Raimo KoskenkorvaPekka Suopajärvi
1997Kari OittinenJouni YlipekkalaTuomo KarplundJuha Koskenkorva
Jouko Kärkkäinen
Pentti Rauhala
Pekka Suopajärvi
Petri Suorsa
Raimo KoskenkorvaPekka Suopajärvi
1998Kari OittinenJouni YlipekkalaTuomo KarplundJuha Koskenkorva
Jouko Kärkkäinen
Miikka Peltokorpi
Pentti Rauhala
Matti Suopajärvi
Raimo KoskenkorvaPekka Suopajärvi
1999Kari OittinenJouni YlipekkalaJuha KoskenkorvaTuomo Karplund
Juha Koskenkorva
Miikka Peltokorpi
Pentti Rauhala
Tuomo Tikkala
Raimo KoskenkorvaPekka Suopajärvi
2000Jouko KärkkäinenJouni YlipekkalaJuha KoskenkorvaKari Oittinen
Perttu Kujala
Jan Nyman
Pentti Rauhala
Matti Suopajärvi
Raimo KoskenkorvaPekka Suopajärvi
2001Jouko KärkkäinenJouni YlipekkalaJuha KoskenkorvaKari Oittinen
Perttu Kujala
Jan Nyman
Pentti Rauhala
Matti Suopajärvi
Raimo KoskenkorvaPekka Suopajärvi
2002Jouko KärkkäinenJouni YlipekkalaKari OittinenJuha Koskenkorva
Kalervo Kujala
Perttu Kujala
Pentti Rauhala
Matti Suopajärvi
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
2003Jouko KärkkäinenJouni YlipekkalaKari OittinenTuomo Karplund
Kalervo Kujala
Perttu Kujala
Pentti Rauhala
Matti Suopajärvi
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
2004Jouko KärkkäinenJouni YlipekkalaKari OittinenTuomo Karplund
Kalervo Kujala
Perttu Kujala
Kalevi Tikkala
Matti Suopajärvi
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
2005Jouni YlipekkalaJouko KärkkäinenKari OittinenSusanna Ikola
Tuomo Karplund
Kalervo Kujala
Jouni Kärkkäinen
Pentti Rauhala
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
2006Jouni YlipekkalaJouko KärkkäinenKari OittinenSusanna Ikola
Tuomo Karplund
Kalervo Kujala
Perttu Kujala
Pentti Rauhala
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
2007Jouni YlipekkalaJouko KärkkäinenKari OittinenTuomo Karplund
Kalervo Kujala
Perttu Kujala
Pentti Rauhala
Eero Salo-oja
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
2008Jouni YlipekkalaJouko KärkkäinenKari OittinenTuomo Karplund
Kalervo Kujala
Perttu Kujala
Tuula Laasanen
Eero Salo-oja
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
2009Jouni YlipekkalaJouko KärkkäinenKari OittinenPekka Aho
Kalervo Kujala
Perttu Kujala
Tuula Laasanen
Eero Salo-oja
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
2010Tuula LaasanenJouni YlipekkalaPerttu KujalaPekka Aho
Kalervo Kujala
Jouko Kärkkäinen
Tuomas Lankila
Eero Salo-oja
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
2011Tuula LaasanenJouni YlipekkalaPerttu KujalaPekka Aho
Kalervo Kujala
Jouko Kärkkäinen
Tuomas Lankila
Eero Salo-oja
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
2012Jouko KärkkäinenJouni YlipekkalaTuomas LankilaPekka Aho
Perttu Kujala
Tuula Laasanen
Marjo Niskanen
Eero Salo-oja
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
2013Jouko KärkkäinenJouni YlipekkalaTuomas LankilaPekka Aho
Perttu Kujala
Tuula Laasanen
Marjo Niskanen
Eero Salo-oja
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
2014Marjo NiskanenJouni YlipekkalaTuomas LankilaPekka Aho
Perttu Kujala
Jouko Kärkkäinen
Tuula Laasanen
Eero Salo-oja
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
2015Tuula LaasanenJouko KärkkäinenKari OittinenHannu Huttunen
Tuomo Karplund
Kalervo Kujala
Perttu Kujala
Jouni Kärkkäinen
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
2016Tuula LaasanenJouko KärkkäinenKari OittinenHannu Huttunen
Tuomo Karplund
Kalervo Kujala
Perttu Kujala
Jouni Kärkkäinen
Raimo KoskenkorvaKari Oittinen
Xenuksen logo

Tiiralogo