Sirri

Yhdistyksen jäsenlehti Sirri ilmestyy kerran vuodessa noin 60-sivuisena vuosijulkaisuna. Lehden perustan muodostaa yhdistyksen havaintotoimikunnalle lähetetyistä lintuhavainnoista koottu tuore havaintokatsaus. Lisäksi julkaistaan matkakertomuksia, alueellisia linnustoselvityksiä, haastatteluja, tutkimusraportteja, lyhyitä tiedonantoja ym. Jos haluat tarjota lehteen kirjoituksiasi tai kuviasi tai haluat esittää sisältöä koskevia toiveita, ota yhteyttä toimitukseen

Sirri 2015, 40. vsk.

Xenuksen logo

Tiiralogo